Voor ondernemers is er een training en coaching concept uitgewerkt in verschillende modules: 'Credible Leadership Met Adaptieve Visie'. Naast 'credibility ofwel geloofwaardigheid', voortkomend uit de drie pijlers, is in dit mid- en post-Corona tijdperk anno 2021, een adaptieve visie én houding van essentieel belang voor de ondernemers.

DE UITDAGING

De behoefte aan geloofwaardige leiders mat adaptieve visie in mid- en post-Corona tijd

Tegenwoordig staan we als ondernemers en dus ook als privé-persoon nagenoeg allemaal voor grote uitdagingen. Voornamelijk als gevolg van de Corona pandemie, maar ook als gevolg van de 'schulden-economie' die wij al decennia lang veel te slaafs ondergaan. (Wel eens nagedacht over het Franse en Engelse woord 'mortgage', ofwel hypotheek in het Nederlands; gage tot aan je dood?)Het lijkt zich nu allemaal te gaan wreken. Veel ondernemers in bepaalde sectoren van de economie staat het water al aan de lippen en meer en meer dreigen ze kopje onder te gaan. Toevoerlijnen van de industrie staan onder zware druk. Eindproducten, maar ook halffabrikaten en grondstoffen zijn steeds minder voorradig en er moeten uitzonderlijke investeringen gedaan worden door leveranciers om hun afnemers tijdig te blijven voorzien van de bestelde producten en diensten. Wat weer prijsverhoging en meer waarschijnlijk, marge-verlaging tot gevolg zal hebben. Hyperinflatie of hyperdeflatie ligt op de loer. Er dreigt een gigantische verschuiving te gaan plaatsvinden in het monetaire beleid van de centrale banken én het ondernemer landschap in het kielzog hiervan. Niet alleen in Nederland, maar internationaal.

Zelfs macro-economen kunnen de fluïditeit van de huidige, 'mid- en post-Corona markt' niet in een stabiele formule stoppen, daar alles nog veel te grillig is en niet vastomlijnd.Dit vereist uitzonderlijk stuurmanschap voor de ondernemer en zijn/haar personeel. Waar het nu voor de ondernemers om draait is VISIE en GELOOFWAARDIGHEID. Natuurlijk zijn ook daadkracht en lef om besluiten te nemen belangrijke eigenschappen. Meer dan ooit hebben we geloofwaardige leiders nodig, of het nu gaat om het beklimmen van de bedrijfsladder, misschien zelfs het afdalen van deze ladder of het effenen van een eigen pad als ondernemer, ťťn feit blijft over de hele linie waar: we hebben allemaal een beetje ondersteuning nodig. Amerikaans onderzoek toont aan dat slechts 49 procent van de werknemers hun senior management vertrouwt, en slechts 28 procent gelooft dat CEO's een geloofwaardige bron van informatie zijn. Hoge geloofwaardigheid is een enorme troef voor leiders die uitzonderlijke prestaties en positieve effecten willen bereiken.

Laat ons jou coachen. Wij helpen jou een visie, een strategie en een plan van aanpak te ontwikkelen. Dit is ons specialisme en dit doen wij al jaren in diverse vormen.

Vertrouwen gaat hand in hand met geloofwaardigheid en de juiste visie.

Managen is als een open partnerschap tussen leidinggevende en werknemer waar authenticiteit, verbinding en commitment de sleutel zijn voor het succes van de relatie. Geloofwaardigheid is iets dat alle leiders en potentiŽle leiders moeten nastreven. Geloofwaardigheid opbouwen als leider is niet iets dat onmiddellijk gebeurt. Het is een proces dat tijd, moeite en geduld vergt, maar het is absoluut de moeite waard om in te investeren voor succesvol leiderschap. Geloofwaardigheid positioneert leiders als een zeer betrouwbare bron van expertise, informatie en besluitvorming. Een geloofwaardige leider richt zich op het creŽren van een win-winsituaties voor iedereen. Vertrouwen gaat hand in hand met geloofwaardigheid. Maar geloofwaardigheid laat zich ook definiëren door uiteindelijk resultaat en het 'uitkomen' van een visie. Een leider kan nog zo goed zijn in het communiceren en enthousiasmeren van zijn team; als de visie uiteindelijk verkeerd blijkt te zijn, dan zal dit zich uiteindelijk wreken op de geloofwaardigheid van de leider.

Momenteel bevinden wij ons in een tijdsgewricht waar helaas weinig mensen een juiste visie voor lijken te hebben. Wij claimen niet de wijsheid in pacht te hebben, maar al geruime tijd, meer dan 14 jaar, hebben wij gewaarschuwd voor een globale verandering die alle 'oude' referentiemodellen op zijn kop zou zetten.

~----------~

Top


Adaptieve Visie: Daden spreken luider dan woorden

Leiders met een gevestigde geloofwaardigheid en een adaptieve visie worden gerespecteerd en vertrouwd.

Geloofwaardige leiders voeren het gesprek en laten hun daden luider spreken dan hun woorden - ze leveren wat ze beloven. Hier is een lijst met gewoonten die geloofwaardige leiders elke dag van de week zouden moeten toepassen:

●1. Ze hebben een adaptieve visie. Geloofwaardige leiders hebben een eigenschap die vandaag de dag moet resulteren in een adaptieve strategie en een adaptief plan van aanpak. Plus het vermogen om deze dynamiek, waarheidsgetrouw over te brengen op de mensen om hen heen.

●2. Ze zijn respectvol. Geloofwaardige leiders beledigen, manipuleren of vernederen niemand publiekelijk of privť. Deze leiders zijn zich ervan bewust dat respect essentieel is om in ruil daarvoor de loyaliteit en het respect van mensen te krijgen.

●3. Ze zijn eerlijk. Geloofwaardige leiders zijn transparant in hun acties en hebben geen verborgen agenda's. Deze leiders zorgen voor een eerlijke omgeving waarin onethisch gedrag niet wordt getolereerd.

●4. Ze zijn opgeleid. Geloofwaardige leiders leren voortdurend om hun kennis en expertise uit te breiden. Deze leiders geven het goede voorbeeld en erkennen het belang van permanente educatie om hen te helpen bereiken wat nodig is en meer.

●5. Ze zijn bekwaam. Geloofwaardige leiders hebben veel meer dan een basiskennis van hun vakgebied. Deze leiders zijn experts in het ontwikkelen van meerdere oplossingen voor problemen en situaties waarmee ze worden geconfronteerd.

●6. Ze zijn verantwoordelijk. Geloofwaardige leiders nemen de volledige verantwoordelijkheid voor hun acties en beslissingen. Deze leiders accepteren wanneer ze een fout maken en doen alles wat nodig is om deze op een snelle manier te corrigeren.

●7. Ze zijn loyaal. Geloofwaardige leiders blijven zichzelf trouw en waken over de belangen van anderen. Deze leiders zijn ondersteunend en geven echt om mensen - dit is wat helpt bij het verkrijgen van wederzijdse loyaliteit.

●8. Ze vertrouwen. Geloofwaardige leiders hebben vertrouwen in de capaciteiten van mensen en weten hoe ze effectief kunnen delegeren. Deze leiders erkennen dat mensen meer betrokken en toegewijd worden als ze worden vertrouwd.

~----------~

Top


Toekomstgerichte, geloofwaardige en competente leiders

Van leiders wordt verwacht dat ze toekomstgericht zijn. Of het nu een visie, missie of persoonlijke agenda wordt genoemd, de boodschap is duidelijk: leiders moeten weten waar ze heen gaan als ze van anderen verwachten dat ze bereidwillig met hen mee op reis gaan.

Competent:
Als mensen zich voor een doel willen aanmelden, moeten ze geloven dat de persoon die de inspanning leidt, in staat is dit doel samen met hen te verwezenlijken. Het type competentie waarnaar medewerkers op zoek zijn, kan enigszins variŽren met de context, maar wat de rol van een leider ook is, mensen moeten geloven in het vermogen van de leider om de klus te klaren.

Geloofwaardigheid:
Geloofwaardigheid bepaalt of anderen u willen volgen of niet. En het effect van persoonlijke integriteit van leiders gaat veel verder dan de attitudes van werknemers. Het beÔnvloedt ook de loyaliteit van klanten en investeerders. Je begint jouw geloofwaardigheid op te bouwen door je innerlijke territorium te verkennen. Je moet vragen kunnen beantwoorden als: Wie ben ik? Waar geloof ik in? Waar sta ik voor? Je moet mensen bij elkaar kunnen brengen en ze kunnen verenigen voor een gemeenschappelijk doel.

Gedeelde waarden maken een verschil en ze geven iedereen een gemeenschappelijke taal voor samenwerking. Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid vinden plaats door persoonlijk contact en effectieve interpersoonlijke communicatie. Volgens een Amerikaans onderzoek is de kans aanzienlijk groter dat wanneer mensen denken dat hun manager een hoge geloofwaardigheid heeft. Zij:
●anderen met trots vertellen dat ze deel uitmaken van de organisatie
●een sterk gevoel hebben van teamgeest
●hun eigen persoonlijke waarden zien als consistent met die van de organisatie
●zich gehecht en betrokken voelen bij de organisatie
●een gevoel hebben van eigenaarschap van de organisatie.

~----------~

Top


BK-Coaching (een onderdeel van BK-Consultancy)
Hr. Ing. B.A.T. Korsten (Berti)
Aarlanderveen
(Groene Hart - Zuid-Holland)
Telefoon: 06 53 957 957

Of ga naar het online contact formulier