WELKOM!

Ziet jouw leven er ook zo uit? Als een groot doolhof?
Financiële stress? Afwijzing? Onzekerheden?

"We hebben allemaal op bepaalde momenten gewoon veel moeite om de zeer diepe, tegenstrijdige, verwarrende, krachtige, soms strijdende dynamische impulsen en gevoelens die gewoon door ons hart rollen, door onszelf rollen, te begrijpen en ermee om te gaan. Soms hebben we niet het gevoel dat we er enige macht over hebben. We voelen ons hulpeloos, en we weten niet hoe we ons zo gevoeld hebben. We weten dat er iets heel erg mis mee is. We weten niet wat we eraan moeten doen".(Quote Dr. T. Keller)

BK-coaching programma's zijn opgezet voor particulieren én voor ondernemers, gebaseerd op drie belangrijke pijlers: Waarheid, Schoonheid en Goedheid.
•Voor Particulieren
•Voor Ondernemers

Waarheid, Schoonheid en Goedheid.

Waarom deze drie pijlers?


Waarheid

Waarheid is echtheid, geldigheid en juistheid. Waarheid kan worden toegeschreven aan een levenshouding of ethiek. Hiermee is de waarheid een feit vanuit de levensovertuiging. Wat waarheid precies betekent is bij de filosofen een onderwerp van millennia-lange discussie, die ver in de geschiedenis teruggaat. Voor theologen is het een duidelijke, uitgemaakte zaak. De vraag naar de aard van waarheid is van belang omdat de mens prefereert te geloven in dat wat waar is en spontaan niet in staat lijkt te zijn te weten wat waar is en wat niet. Dit uit zich bijvoorbeeld in het gegeven dat mensen tegengestelde meningen kunnen verdedigen waarbij van al deze meningen wordt beweerd dat ze waar zijn. Filosofisch en theologisch valt er veel te zeggen over de 'Waarheid'. Wij volgen het oude gezegde: 'De Waarheid maakt vrij'.Schoonheid

Schoonheid kan vertaald worden als iets proberen te bezitten in jouw karakter, dat voor anderen wenselijk is. Het gaat hier dus om innerlijke schoonheid ofwel puurheid. De mensen om je heen hebben een zintuig om jouw innerlijke schoonheid op te vangen en worden hier naar toe getrokken. Innerlijke schoonheid heeft een positieve invloed op uiterlijke schoonheid. Als mens worden wij bewust of onbewust aangetrokken tot schoonheid. De innerlijke schoonheid in een mens is in staat om zijn of haar directe omgeving te beïnvloeden. Zowel naar mensen toe als gecreeërde producten. Stel jezelf de vraag, ben ik in staat om andere mensen positief te beïnvloeden met een innerlijke schoonheid. Stel jezelf als ondernemer de vraag hoe schoonheid vertaald kan worden naar een aantrekkelijk product!Goedheid

Goedheid is actie; het is niet iets wat we alleen doen om deugdzaam te zijn. Wanneer wij ernaar streven 'goed' te zijn alleen voor ons eigen voordeel, is het niet echt goedheid die wij bezitten. In het Grieks betekent het woord goedheid, "agathosune," "een oprechtheid van hart en leven". In een maatschappij waarin iedereen vooral voor zichzelf lijkt te leven valt een goede daad extra op. Trendwatcher noemen dit wel een "random act of kindness". Het kan zich ontvouwen als een kiezelsteen-effect in water, waarbij kringen zich verder verspreiden.
Niet voor niets is er een spreekwoord:"Wie goed doet, goed ontmoet".

~----------~


Top

Bron: Deels Wikipedia

STYLE COACHING

BK-Coaching is ervan overtuigd dat oplossingsgericht coachen leidt tot een grotere zelfredzaamheid.

Succesvolle atleten hebben al lange tijd ingezien dat een goede coach belangrijk is om hun doel te bereiken.

Veel mensen hebben baat bij een (life)coach. Een professional, die jou een spiegel voorhoudt en reflecteert wat je zegt en denkt en welke impact dit heeft op jouzelf en jouw omgeving. Die in staat is om blinde vlekken te identificeren, jezelf opnieuw te ontdekken, je aanmoedigt en je ondersteunt bij het creëren van actie. Veel mensen zoeken, juist in deze roerige tijden, hulp van een coach. Samen met jou gaan wij nieuwe perspectieven ontwikkelen die nieuwe mogelijkheden in jouw leven creëren. Wij ondersteunen jou bij het verlichten van de problemen, het verbeteren van relaties in carrière en in het dagelijks leven. BK-Coaching zoekt samen met jou naar jouw unieke gaven, talenten en passie, waardoor er een langdurige positieve verandering kan plaatsvinden. Wij willen graag onze ervaring en levenslessen met jou delen.

~----------~

Top


Wat is ons specialisme?

Ernstige financiële problemen, de daarbij behorende stress, ontslag, relationele problemen ....

ONZE ERVARING

●Ernstige financiële problemen als gevolg van een economische crisis en de bijbehorende stress ● Ontslag en werkeloosheid ● Het niet kunnen betalen van hypotheek, rekeningen en belastingen ●Tegenwerking en onbereidheid banken mee te werken aan financiële voorstellen en oplossingen ●Het gedwongen moeten staken van een ondernemingen ●het traject van speciaal beheer van de bank en de bijbehorende intimidatie●Huisuitzetting●Deurwaarders●Beslaglegging op rekeningen, inboedel en opstallen●Zoeken naar onderdak●Bedrog door mensen die zeggen te 'willen helpen'●WSNP traject ●Geen toegang tot pro-deo, juridische ondersteuning ●bewindvoering

Al meer dan 30 jaar zijn wij getraind in professionele 'consultancy', in zowel de private sector als de zakelijke, industriële sector.

Privaat: ●Jongeren van 15 - 30 jaar, die hun identiteit zochten ●Mensen met verslavingen en levensvragen ●Mensen met huwelijksproblemen ●Mensen met hypothecaire betalingsproblemen bij banken ●Mensen die weduwe/weduwnaar geworden zijn en niet weten hoe zij uit de problemen moeten komen

Zakelijk: ● Directeuren van grote ondernemingen ● Directeur grootaandeelhouders van eigen bedrijven ●ZZP-ers ● Operators ● Ingenieurs ●Managers ●WerknemersHebben wij een coach certificering van het NOBCO?
Het antwoord hierop is nee. Wij weten niet of deze certificering waarde toevoegt aan ons bestaande programma.

~----------~


Top

TYPE COACHING

Anders dan anders!

BK-Coaching geeft niet alleen theoretische coaching/begeleiding, maar één die gebaseerd is op compassie én oplossingsgerichtheid. Wij zijn bekend met de pijnen, de frustraties, de wanhoop, het onrecht van 'het systeem', het onbegrip en de onmacht van de mensen om je heen. BK-Coaching put uit langdurige, professionele training van o.a. Amerikaanse internationals én natuurlijk uit eigen ervaring.

Top

WAAROM KIEZEN VOOR BK-COACHING?

•Voor Particulieren is er een training en coaching concept uitgewerkt hoe om te gaan met ingrijpende veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden. En hoe om te gaan met ernstige stress-factoren en uw leven weer 'terug op de rails te zetten'.
• De ervaring en kennis van een coach zijn van onschatbare waarde om jou te ondersteunen bij het bereiken van de door ons samen opgestelde doelen.
• Zelfreflectie. Samen met jou proberen wij een veilige omgeving te creëren waarin jij je eigen situatie beter kunt analyseren en begrijpen.
• Hierdoor kunnen wij hiaten identificeren waarom jij nu op dit moment bent waar je bent en waar je naar toe zou willen gaan.
• Wij willen je helpen om samen met jou te bepalen wat echt belangrijk voor je is en om je te helpen daarop te kunnen focussen.
• Samen met jou identificeren wij de blinde vlekken. Een coach kan je inzicht geven in dingen die je van jezelf niet weet of niet kunt zien. Een coach is eerlijk voor je, daar hij geen emotionele betrokkenheid heeft bij de uitkomst van het proces.
• Neem jouw verantwoordelijkheid. Voor veel mensen is het belangrijk dat er iemand is met wie je kunt klankborden m.b.t. verantwoordelijkheid. Dat motiveert je om actie te ondernemen.
•Coaches helpen je om op koers te blijven en om je vooruit te helpen. Door het doolhof van problemen, teleustellingen en onmogelijkheden heen.
•Een goede coach helpt je om zwakheden te onderscheiden waar je wel wat aan kunt doen en zaken die buiten jouw macht om gaan, maar beter te laten rusten. Dit kan je op weg helpen om jouw energie en tijd te investeren in zaken die wel vruchten afwerpen.
• Interventies gebaseerd op Coaching-based leiderschap zijn vaak effectief voor het verbeteren van het welzijn én het functioneren van de werknemers binnen een organisatie.
•Wij helpen je om dingen in perspectief te zien en moedigen je aan om ontmoedigende emoties en 'energievreters' zoals stress en onrust integraal om te zetten in bruikbare, positieve energie.
•Als je het idee hebt dat alles verloren is, kan een coach naast je gaan staan om het verloren vertrouwen terug te winnen en je helpen om dichter bij je doelen te komen.
•Meer bewuste keuzes maken in het leven en zaken in perspectief weten te plaatsen. Het wordt steeds moeilijker voor mensen, om in deze veranderende samenleving een positieve, opbouwende levenshouding te vinden en vast te houden.
•Coaching helpt je het gekke gekwetter in je hoofd te stoppen dat je de hele tijd vertelt dat je niet goed genoeg bent.

Citaat: "Ik wist dat er met compassie, warmte en oprechte interesse naar mij geluisterd werd. En zonder veroordeling. Je kon merken dat de coach een ervaringsdeskundige was. Het heeft ertoe geleid dat ik diep in mijzelf kon kijken en de denkpatronen en overtuigingen die ik had, het gedrag dat ik toonde en het karakter dat zich hieruit ontwikkeld had, mij uiteindelijk in de weg stonden."

~----------~


Top


ONZE AANPAK

Toe aan een gratis kennismakingsgesprek van ca. 30 minuten, waarin wij samen een coach pakket opstellen?!

Kijk hier verder voor onze pakketten en prijslijsten

Pakketten voor particulieren: Klik hier

Pakketten voor ondernemers: Klik hier

~----------~


Top

Neem contact met ons op
BK-Coaching (een onderdeel van BK-Consultancy)
Hr. Ing. B.A.T. Korsten (Berti)
Aarlanderveen
(Groene Hart - Zuid-Holland)
Telefoon: 06 53 957 957
Of ga naar het online contact formulier.